Ouder- en vriendenmiddag

Op 26 november jl. werd op het hoogfeest van Christus Koning ook dit jaar de ouder- en vriendenmiddag gehouden.

De genodigden werden ontvangen in de recreatieruimte van het Grootseminarie Rolduc, waar men onder het genot van koffie en vlaai elkaar kon ontmoeten. In het Megaron werd het programma opgevoerd, dat door de priesterstudenten zelf was samengesteld. Nadat de gastheren zich hadden voorgesteld, opende de rector het programma met een welkomstwoord en met het voorstellen van Mgr. Maessen, die enige tijd geleden staflid van het seminarie geworden is.

Dit jaar bestond het programma o.a. uit:

Een gebedsopening, waarbij het gebed op een bijzondere wijze werd neergezet in een sfeer met achtergrondmuziek, kaarsen en lichamelijke bewegingen.

Fusion was een onderdeel waarbij verschillende instrumenten en melodieën in elkaar overvloeiden. Er werden twee gedichten gelezen en een lied gezongen in Tamil en Malayalam.

Dit jaar was er ook een Martial Arts act waarbij kort verteld werd over Karate en Aikido, waarna een demonstratie volgde. Er was een Drama Act, waarbij het gebruik van Sociale Media werd gemotiveerd om het evangeliseren te bevorderen.

Hierna volgde een dans-act en tot slot het Duitse Marialied: “Maria durch ein Dornwald ging”.

Alle aanwezigen waren diep onder de indruk van de verschillende talenten die de studenten op deze dag getoond hebben.

Aansluitend aan het programma werden in de Abdijkerk plechtig de Vespers gezongen, samen met onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong. Hierna volgde het buffet in de Grote Eetzaal. Men heeft tijdens het buffet nog verder gesproken en genoten van een gezellig samenzijn, waarna iedereen op eigen gelegenheid huiswaarts ging.

Het was wederom een geslaagde ouder- en vriendenmiddag!

(tekst DH)