Paastriduum

Tijdens de heilige drie dagen van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus, wordt er op het seminarie heel wat tijd in de kerk doorgebracht. De vieringen op dat moment behoren tot de mooiste van het hele jaar. Met veel aandacht voor de heilige Schrift, voor symboliek en voor gebed vieren we de liturgie en leeft de seminariegemeenschap mee met het sterven en verrijzen van de Heer.

Witte Donderdag begint traditioneel met een feestelijk diner van de twee seminariegemeenschappen, van Rolduc en Redemptoris Mater, samen. Om 20 uur begon dan de plechtige Eucharistieviering, met voetwassing en processie naar de crypte, waar het Allerheiligste bewaard bleef. Gedurende de nacht werd er in de crypte gewaakt.

Goede Vrijdag is een stille dag van vasten en onthouding van vlees. Heel sober vieren we deze dag met de kruisweg en de prachtige liturgie van Goede Vrijdag. De parochie van pastoor Sweer was te gast om deze viering mee te maken. De passie werd gezongen en de opbaring van het heilig Kruis werd voortgezet tot en met zaterdagavond.

In de duisternis van zaterdagavond werd dan het paasvuur ontstoken. Bisschop Smeets vierde met de seminariegemeenschap deze plechtigheid, zegende het vuur en ontstak de paaskaars. Dit jaar was er een 'schola cantorum' te gast, die de Gregoriaanse zangen uitstekende verzorgde. Op de feestelijke heilige Mis werd kort voor middernacht nog teruggeblikt in de recreatiezaal van het seminarie, waar ook de andere gelovigen die in de H. Mis waren geweest, te gast waren.