Rectorsfeest

Het jaarlijkse rectorsfeest, dit jaar op 24 februari, had een heel Nederlandse bestemming. De seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater Blankenberg vertrokken om 8 uur voor een lange busreis. Dit jaar stond de stormvloedkering van Neeltje Jans op het programma, die onderdeel is van de Deltawerken.

Alvorens daar aan te komen, vierden we de heilige Mis in de Basiliek van Oudenbosch. Deze kerk is beroemd omdat niets minder dan de Sint Pieter te Rome er model voor heeft gestaan. Deze kerk werd gebouwd door Cuypers, niet geheel in zijn stijl, maar bijzonder indrukwekkend. De façade van de basiliek van de HH. Agatha en Barbara is gebouwd zoals de Sint Jan van Lateranen, terwijl de binnenkant vooral als de Sint Pieter gebouwd is. Het is een bijzonder knap staaltje van bouwkunst.

Op het plein voor de kerk staat het mooie beeld van de stervende Zouaaf aan de voeten van paus Pius IX. Een bezoek aan het Zouaven-museum hoorde dan ook bij het programma. Het museum is weliswaar niet heel groot, maar bevat een heel imposante verzameling van platen, voorwerpen, kleding en wat dies meer zij. Een heel deskundige gids vertelde aan de seminaristen hoe de geschiedenis van katholiek Nederland een sterke beweging heeft gekend en ervoor zorgde dat er bijna 3500 jongemannen vanuit Nederland naar Rome trokken om de pauselijke staat te verdedigen.

Na een heel interessante rondleiding in de “kleine Sint Pieter” werden we in de parochiezaal ontvangen door de pastoor en enkele vrijwilligers, en getrakteerd op koffie en het beroemde Brabantse worstenbroodje.

Na de lunch gingen we snel verder naar Zeeland, waar we deltapark Neeltje Jans bezochten. We bekeken werden eerst een donkere zaal ingeleid, waar we door beeld en geluid konden beleven hoe de nacht van de watersnood in 1953 voor de mensen toen geweest moet zijn. Vervolgens bekeken we een expositie van verschillende onderdelen van de watersnoodramp. Een gids leidde ons daarna rond door het deltapark, en vooral ook interessant was het bezoek aan de stormvloedkering zelf. Dit bouwwerk en de noodzakelijke techniek maakte grote indruk op ons.

De lange terugreis werd afgesloten met een feestelijk diner op Rolduc. Hier hadden we een gezellig samenzijn en konden we de dag broederlijk en in een uitstekende sfeer afsluiten.