Scrutinium en aanstelling tot lector

Het scrutinium van bisschop Wiertz in het wintersemester van dit studiejaar zal het laatste scrutinium zijn dat de bisschop in het grootseminarie Rolduc zal houden. Van 8 t/m 10 november bezocht de bisschop zijn priesteropleiding om daar in persoonlijke gesprekken met alle studenten en de priesters van het huis te spreken. Tijdens het scrutinium werden vier studenten tot lector aangesteld.

De bisschop was tijdens de Eucharistievieringen pontificaal aanwezig en stelde de studenten aan met een zegengebed en het overreiken van de H. Schrift. Het was voor de studenten natuurlijk een grote eer dat de bisschop, die helaas van liturgische plechtigheden moet afzien door zijn slechte gezichtsvermogen, toch deze vier het lectoraat toevertrouwde.

Aan het einde van de drie-daagse gesprekkenronde ging de bisschop weer huiswaarts. We zullen nog bij verschillende gelegenheden afscheid kunnen nemen van de bisschop die heeft aangekondigd in december terug te treden.