Seminarweek 2017

Dit jaar stond de seminarweek, de intensieve studieweek tussen het winter- en zomersemester in het teken van het celibaat. In de voorbereiding op het priesterschap is het belangrijk om goed te reflecteren over dit charisma van het “ongehuwd zijn omwille van het Rijk der Hemelen”. Met een stevig programma en een heel aantal inleiders, kregen de priesterstudenten een goed inzicht in de celibaatsbelofte en genoeg stof tot nadenken om zich beter voor te bereiden op een leven dat in onze tijd weinig begrip kent.

Op dinsdag 31 januari opende de filosoof D. Rohling de seminarweek met enkele introducerende gedachten over het celibataire leven. Er werd ingegaan op de leefwereld waarin het celibaat tegenwoordig beleefd wordt. Vervolgens beschreef pater Kris de Brabander (Tongerlo) het celibaat in historisch perspectief. Rector Hendriks ging ’s middags in op de moraaltheologische aspecten van het celibaat.

Woensdag 1 februari was voor mgr. J. Vries een goede gelegenheid om nog eens op de vertrouwde stek terug te komen, nadat hij hier een jaar geleden afscheid nam als rector. Hij vertelde als canonist over de kerkrechtelijke aspecten van het celibaat. ’s Middags ontvingen we professor S. Franco (Brugge) over de praktijk en het omgaan met het celibaat.

Tijdens een seminarweek is het een goede traditie om ook een uitstapje in te plannen. Donderdag was de dag om naar de Missiezusters van het Kostbaar Bloed te gaan in Aarle-Rixtel. Hier vierde de seminariegemeenschap, zowel van Rolduc als van Redemptoris Mater, de Eucharistie en vertelde zuster Madeleine Bouman over de gelofte van zuiverheid en maagdelijkheid en over ‘bounderies’.

Op de laatste dag van de seminarweek kwamen zuster Claudia Teinert en broeder Johan Muijtens (beiden uit Maastricht) om te spreken over het celibaat in relatie tot geestelijke begeleiding en over enkele psychologische aspecten.

Uit de reacties blijkt dat het een bijzonder geslaagde studieweek is geweest en we hopen natuurlijk dat het de priesterstudenten in hun latere leven ten goede komt. Een woord van dank aan alle inleiders voor hun inzet!