Seminarweek niet-christelijke godsdiensten

De seminarweek van het studiejaar 2017/2018, van 30 januari tot en met 2 februari, stond in het teken van de niet-christelijke godsdiensten. In deze intensieve studieweek kwam o.a. de Islam, het Jodendom en het nieuwe Tijds Denken (New age) aan bod.

Dinsdag 30 januari werd geopend met een openingswoord en inleiding door studieprefect en docent Filosofie Dr. D. Rohling van het Grootseminarie Rolduc. Hij sprak over het verschil tussen filosofie en religie; monisme en monotheïsme; kenmerken van gevestigde godsdiensten en problemen met het vergelijken van religies.

Na een korte onderbreking was het woord aan godsdienstwetenschapper mevr. Dr. H. Etminan, zij sprak over: spiritualiteit als het verbindend element tussen de godsdiensten; de wisselwerking tussen geloof en spiritualiteit en de invloed van secularisering. Onder begeleiding van Dr. Rohling werden na de colleges verschillende werkgroepen gevormd om ervaringen uit te wisselen met elkaar over andere godsdiensten, om die vervolgens te presenteren.

Woensdag 31 januari werd gesproken over de Islam door Dr. Etminan. Zij sprak zeer deskundig over de Islam als wereldreligie; de profeet Mohammed; de Koran; het beeld van God; het schisma tussen soennieten en sji’ieten; godsdienstige praktijk; spiritualiteit en mystiek en over de verhouding tussen het christendom en de Westerse secularisatie. In de middag werd een bezoek gebracht aan de moskee ‘El-Mohshinine’ in Sittard, waar een inleiding met vragen en antwoorden werd gehouden en een rondleiding werd gegeven door dhr. Sadaane.

Donderdag 1 februari stond dan in het teken van het Jodendom, waarbij een bezoek werd gebracht aan de synagoge in Maastricht en Meerssen. In Maastricht werden wij ontvangen door dhr. Benoit Wesly (voorzitter Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg), waarna een lezing werd gegeven door rabbijn Cohen. De rabbijn sprak over: de oorsprong van het Jodendom; de plaats van de rabbijn en hoe iemand dit kan worden; Joodsleven in de praktijk; de inrichting van de synagoge en eredienst. Hierna werd een lezing gegeven door de heer Wesly over de geschiedenis van de Joden in Limburg en Maastricht, waarna gelegenheid tot vragen werd geboden.

Vervolgens vertrokken wij naar Meerssen om bezoek te brengen aan de synagoge aldaar, om een lezing te horen van dhr. Dr. H. van Rens over religieuze wortels van het antisemitisme en over de Jodenvervolging in Limburg.

Vrijdag 2 februari werd een inleiding gegeven over het nieuwe Tijds-denken gegeven door Mgr. Dr. E. de Jong. Aanbod kwam o.a.: algemene inleiding over het nieuwe Tijds Denken; uitleg over natuurreligies, waarzeggers, mindfulness en diverse secten, goeroes e.d. Hij benadrukte dat we vooral niet direct afwijzend moeten staan tegenover het vreemde, maar kijken naar mogelijkheden die geen struikelblok vormen.

Afsluitend werden onder begeleiding van dhr. Rohling en mevr. Etminan weer groepen gevormd om te spreken over: de overeenkomsten; verschillen tussen de godsdiensten; over leermomenten; redenen van spanningen tussen de godsdiensten; belangrijke aspecten tijdens interreligieuze dialoog en hoe kunnen godsdiensten (samen) op de toenemende secularisering reageren? Op het einde van deze dag werden deze punten gepresenteerd en samen besproken.

Het was een interessante en leerzame seminarweek die zeer verhelderend was voor alle studenten. De waarheidsvraag moet hierbij niet vergeten worden, maar het is verstandig vooral te zoeken naar verbindende elementen. Dan kan men samen in gesprek komen om op te treden tegen secularisatie in de samenleving.

Tekst: DH