Sinterklaas

Ieder jaar maakt Sinterklaas zijn opwachting op Rolduc. Ook dit jaar bezocht hij het seminarie, waar alle priesterstudenten van het bisdom waren samengekomen om persoonlijk bij de goedheiligman te komen. Zij lazen allen het gedicht dat voor hen gemaakt was en pakten de vaak zorgvuldig voorbereide surprises uit.

Verschillende studenten hadden de recreatiezaal feestelijk versierd voor de komst van Sint Nicolaas en zijn Pieten. Dit jaar was de Sint bijzonder verheugd bij het zien van Mgr. B. Janssens, die herstelt van een ziekte en al lang niet meer op het seminarie geweest was.

Ook dit jaar was Sinterklaasavond een geslaagde avond, onder het genot van gezelligheid, met snoepgoed, banketstaven en warme chocolademelk. Wij hopen de Sint volgend jaar weer te mogen verwelkomen en dat er ook dan geen stoute studenten aanwezig zijn.

Wij danken de Sint en de drie Pieten voor hun komst, en alle gulle gevers voor het welslagen van deze avond!