Studiedag katholieke theologische opleidingen Nederland

Op het feest van de H. Willibrord van 7 november werd dit jaar de studiedag gehouden voor alle katholieke theologische opleidingen Nederland op locatie Rolduc te Kerkrade. Naar aanleiding van het jubileumjaar van de verschijningen in Fatima, was het thema: De plaats van Maria in de theologie.

Deze dag werd geopend met een plechtige eucharistieviering in de Abdijkerk van Rolduc met als hoofdcelebrant de pauselijke nuntius aartsbisschop Mgr. Aldo Cavalli. De nuntius sprak over de H.

Willibrord en zijn jaren intensieve training om te missionering en gaf daarmee aan dat ook wij ons goed moeten voorbereiden om te missioneren. De nuntius gaf aan dat de plaats van het geloof en de jongeren niet dezelfde zijn; de  jongeren seculariseren, globaliseren, maar staan ook open. Deze openheid, zo zei de nuntius, is waarvan we gebruik moeten maken om de jongeren te bereiken en hen hierin bij te staan om het geloof te verkondigen. Regelmatig refereerde de nuntius naar de exhortatie Amoris Laetitia van Paus Franciscus.

Na de viering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de recreatiezaal onder het genot van koffie en vlaai. Hierna werd de eerste lezing gehouden door Mgr. Dr. J. Hendriks over "Mariologie, welke benadering". Hierin werd gesproken over de plaats van Maria in de geschiedenis en de verschillende concilie vergaderingen over Maria als Moeder van de Kerk.

Hierna vond een gezamenlijke lunch plaats en tijd voor ontmoeting tussen docentenen studenten van de verschillende opleidingen.

De tweede lezing ging over Maria in de Apocriefe geschriften, gehouden door Prof. dr. M. Sarot. De derde lezing, tenslotte, werd verzorgd door Dr. B. Hegge (spirituaal van het Grootseminarie Rolduc, tevens docent spirituele theologie) over de betekenis van Maria verschijningen voor het gelovig leven en voor de theologie.

Ter afsluiting van deze studiedag vertrok men per auto of touringcar naar Onzelievevrouwe Sterre de Zee te Maastricht. Daar werd een plechtige versperviering gehouden, aansluitend aan deze viering werd door Diaken Dr. R. De la Haye iets verteld over de geschiedenis van de kerk en de bisschoppen van Maastricht. Na een kort gebed tot Maria bij het beeld van Maria Sterre der Zee, gingen allen op eigen gelegenheid huiswaarts.

Meer foto's zijn te zien op onze Facebook-pagina.

Tekst: DH