Toewijding Nederlandse bisdommen

Op 13 mei is niet alleen de feestdag van Sint Servaas, maar wordt ook de gedachtenis gevierd van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat daar, in Portugal, Maria voor de eerste keer verschijnt aan drie herderskinderen. Bij gelegenheid van dit jubileum hebben de bisschoppen van Nederland hun bisdommen toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Deze plechtigheid vond plaats binnen een vesperviering in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming in Maastricht.

Na een lange intredeprocessie van ministranden, seminaristen, priesters, bisschoppen en kardinaal Eijk trok de stoet de overvolle kerk binnen, waar overigens ook kardinaal Simonis al aanwezig was. De bisschoppen van Nederland werden op de pastorie afgehaald, waarna een plechtig cort├Ęge volgde langs vele terrasjes met nieuwsgierige bezoekers.

De gezongen vespers, die door kardinaal Eijk werden presideerd, vormden het kader voor de toewijding aan het heilig hart van Maria. Na de preek stelden de bisschoppen zich op voor het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima en spraken gezamenlijk het toewijzingsgebed uit. Op het einde van de vespers waren er verschillende gelovigen die representatief een kaars aanstaken bij het beeld, waaronder ook de senior van de seminaristen.

Aansluitend volgde er een gezellig samenzijn in de kruisgang van de basiliek, met koffie en vlaai. Alvorens naar Rolduc terug te keren brachten enkelen nog een bezoek aan het graf van Sint Servatius, om de bedevaart naar Maastricht compleet te maken.

Foto's: Ramon Mangold