Vastenactie 2017

Ook op het seminarie wordt er in de veertigdagentijd een vastenactie georganiseerd. Dit jaar ondersteunen we het bisdom Cuddapah, in Andhra Pradesh (India). Daar doet het bisdom veel om jonge meisjes een opleiding te bieden, zodat ze een fatsoenlijke plaats in de samenleving kunnen verwerven. Concreet gaat het om een opleiding tot kleermaakster.

De vastenactie kreeg vorm op verschillende wijzen. Zo werden er collectes gehouden, en organiseerden de studenten een aantal activiteiten. Het traditionele auto-wassen zat in het programma en ook de veiling van schilderijen van studenten was heel succesvol.

Dit jaar organiseerde de studenten ook een rommelmarkt, die bijzonder goed liep. Het meest intensieve programmapunt was ongetwijfeld het gezamenlijk koken van de studenten. Ze bereidden een maaltijd voor zo'n zeventig man, iets waar ze meer dan een hele dag mee bezig waren. Het resultaat mocht er dan ook zijn.

Uiteindelijk leverde deze vastenactie een bedrag op van 2.500 euro: een prachtig resultaat waar iedereen trots op mag zijn.