Vastenactie 2017

Ook op het seminarie wordt er in de veertigdagentijd een vastenactie georganiseerd. Dit jaar ondersteunen we het bisdom Cuddapah, in Andhra Pradesh (India). Daar doet het bisdom veel om jonge meisjes een opleiding te bieden, zodat ze een fatsoenlijke plaats in de samenleving kunnen verwerven. Concreet gaat het om een opleiding tot kleermaakster.

De vastenactie krijgt vorm op verschillende wijzen. Zo worden er collectes gehouden, en organiseren de studenten een aantal activiteiten. Het traditionele auto-wassen zit in ieder geval al in het programma.