Wijding transeunte diakens in India

Een aantal priesterstudenten wordt deze zomer in hun thuisbisdommen tot diaken gewijd. Voor de drie priesterstudenten die het betreft, is dat een belangrijke stap op weg naar het priesterschap. Op 4 juli 2019 worden Boby Thomas en Robin Thomas tot diaken gewijd in het bisdom Kanjirapalli (India), terwijl Taison Titus tot diaken gewijd wordt op 14 augustus, in het aartsbisdom Trivandrum (India).

Wanneer ze na de zomer terug naar het bisdom Roermond komen, zullen ze hier een parochie krijgen waar ze als diaken werkzaam zullen zijn.