Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Wiertz (2)

Op zondag 7 oktober 2018 vond een pontificale vesperviering plaats in de Abdijkerk van Rolduc ter gelegenheid van het 25-jarig (zilveren) bisschopsjubileum van emeritus-bisschop Mgr. Frans Wiertz. Ditmaal was de bijeenkomst bedoeld voor familie en vrienden, en ook het seminarie vierde mee.

De vesperviering werd gepresideerd door de pauselijke nuntius van Soedan, Mgr.Bert van Megen. Hij sprak over de geschiedenis en het verdwijnen van de Kerk in Noord-Soedan als gevolg van het priestertekort door vele factoren en vergeleek dit met de situatie hier. Ook beschreef hij zijn persoonlijke ervaringen met Mgr. Wiertz en betitelde hem als een echt voorbeeld- en vaderfiguur.

Aansluitend aan deze viering werd het feestdiner gehouden in de grote zaal van de Abdij. Tijdens het diner speelden en zongen studenten van Redemptoris Mater.

Aan het einde sprak Mgr. Wiertz nog een dankwoord uit naar de velen die hem nabij waren. Hij gaf aan dat een bisschop voldoende kader moet hebben, voldoende priesters: “Wij zijn een sacramentele kerk. Als

niemand de sacramenten kan bedienen, dan verdampt de katholieke Kerk”.

Ook sprak de emeritus-bisschop over het bidden van de psalmen. De psalmen zijn als een leerschool voor het gebed. Je kunt je de woorden eigen maken, om zo met God te communiceren. Je kunt niet zonder woorden:

tussen mensen niet, ook niet als het over God gaat. Als je niet meer kunt bidden, kun je geen contact onderhouden met God; zonder dit contact verdwijnt het niet meteen, maar zonder dit contact verdampt de relatie met God, net als bij mensen. Hij benadrukte dan ook om vooral de psalmen te blijven bidden, ook al begrijpen wij de woorden niet altijd.

Het was feestelijke avond, waarbij het fijn was om onze emeritus-bisschop nog eens in ons midden te hebben.

Tekst: DH