Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Wiertz

Zondag 30 september jl. stond in het teken van het 25-jarige bisschopsjubileum van emeritus-bisschop Mgr. Frans Wiertz. Dit werd feestelijk gevierd met een plechtige H. Mis in de St. Servaasbasiliek te Maastricht. Hierbij waren ook zowel het Grootseminarie Rolduc als het Grootseminarie Remptoris Mater aanwezig.

Na afloop sprak Mgr. Wiertz een slotwoord, met de herinnering aan het belang van de eucharistie in het leven van de gelovige. Hij citeerde de woorden van Paus Johannes Paulus II: “Ecclesia de Eucharistia”, de Kerk leeft vanuit de eucharistie en wordt gedragen door de eucharistie. De emeritus-bisschop gaf ook aan een andere insteek te willen kiezen, vandaag bij het terugkijken op zijn pontificaat. Hij noemde de woorden na een wijding: "moge God wat Hij in u begonnen is, ook voltooien". Dit heeft hem altijd geïntrigeerd en gaf aan dat dit een andere insteek is dan een streep eronder zetten en de rekening opmaken, met goede en kwade dagen, met gebreken en resultaten. Het heeft fundamenteel te maken met gelovig zijn en roeping: we volgen dan Jezus de Heer. 

Aan het einde gaf hij aan, razend nieuwsgierig te zijn hoe het nu verder gaat met onze geloofsgemeenschap rond Jezus Christus als Katholieke Kerk in deze streek. Hij vertrouwt erop dat wat God begonnen is met ons als gemeenschap, ook mag voltooien. Aan het einde van de viering werd er welgemeend geapplaudisseerd voor de jubilaris.   

Aansluitend was er een gezamenlijke lunch voor de seminariegemeenschap, die  genuttigd werd in de dekenij naast de basiliek. Daarna was er voor ons de gelegenheid om de jubilaris te feliciteren in de pandtuin van de St. Servaasbasiliek. Als eerste werden de nieuwste seminaristen aan de bisschop voorgesteld, die door het initiatief van de emeritus-bisschop naar Nederland waren gekomen. Hij gaf hun enkele wijze woorden mee.

Kortom het was een feestelijke dag met veel zon en een stralende jubilaris.

(Tekst: DH)