Docent liturgie / sacramententheologie / priesterlijke spiritualiteit

Jo Hermans, priester van het bisdom Roermond, studeerde geschiedenis, filosofie en theologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij promoveerde aldaar in 1978 tot doctor in de theologie en aan de Université Catholique van Louvain-la-Neuve in 1987 tot de magister in de theologie. Hij is thans o.a. verbonden aan het Grootseminarie Rolduc als docent voor liturgie, sacramentenleer en priesterlijke spiritualiteit, en schreef boeken en artikelen over deze onderwerpen