Docent godsdienstpedagogiek

Jan (Johan) Van der Vloet (1959), gehuwd, 4 kinderen, studeerde godsdienstwetenschappen en theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveerde in 1989 tot doctor in de godgeleerdheid met als proefschrift “De christen aan het eind van de moderniteit. De bijdrage van Romano Guardini tot een theologische kritiek van de moderniteit”. In 1996 behaalde hij het postgraduaat Human Resources Management aan de Economische Hogeschool Brussel. In 2000 werd hij Master of Arts aan het Benelux Universitair Centrum met als proefschrift “Tussen angst en hoop. Existentiële angst: een filosofische, psychologische en theologische plaatsbepaling (Between Anxiety and Hope – Existential Anxiety: a philosophical, psychological and theological approach”, en in 2002 Master of Science met als thesis “De sprong over de kloof. Een exemplarische studie over de relatie tussen psychotherapie en religieus geloof aan de hand van het fenomeen existentiële angst” (promotoren Piet Nijs en F. van Loon).

Hij was assistent dogmatiek aan de theologische faculteit van de KU-Leuven (1985-1991), onderzoeker bij het Nationaal Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs (19 1-1993), docent aan de Katholieke Hogeschool Leuven, buitengewoon hoogleraar aan het International Academic Institute Medo, Kerkrade (1992-1996), en tot 2002 afdelingshoofd catechese en vorming van het bisdom Roermond. Momenteel professor voor godsdienstpedagogie Grootseminarie Rolduc, bisdom Roermond en directeur-oprichter opleidingsinstituut volwassenenvorming bisdom Roermond (Kairos). Tevens directeur van het Interdiocesaan Hoger Kerkelijk Instituut voor Godsdienstpedagogie, eveneens van het bisdom Roermond en nationaal directeur voor de catechese van de Nederlandse Kerkprovincie. Gastprofessor aan het Internationaal Instituut Kanunnik Triest (religieuze ontwikkelingspsychologie) en coördinator project psychotherapie en geloof van het bisdom Roermond. Sinds 1997 is hij permanent diaken van het bisdom Mechelen-Brussel en er betrokken in parochiewerk en bij de interdiocesane en diocesane werking van het permanent diaconaat.


Publicaties:

Publicaties op het veld van de cultuurfilosofie, theologie en godsdienstpedagogie.

Geloven op het keerpunt van de tijd. Romano Guardini, Averbode, 1992.

De schaduw van God. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap, Antwerpen, 1993.

God thuis. Geloofsopvoeding in het gezin, Leuven, 1992.

Fundamenten van het onderwijs, Licap, Brussel, 1993.

De zingever. Antwoorden op kernvragen van leven, Leuven, 1995.

Meegaan om te zien. Godsdienstpedagogie op nieuwe wegen, Kampen, 2002.

Parochiecatechese opnieuw uitgevonden. Halewijn, 2005.

De vruchtbare leegte. Zinvol omgaan met angst. Averbode, 2006.

Katholieken. Wat ze geloven. Op vraag van de Nederlandse en Vlaamse bisschoppenconferentie, Halewijn, 2006.