Vieringen Goede Week

U bent van harte welkom in de Abdijkerk van Rolduc om de vieringen van het heilig Triduum met de seminariegemeenschap mee te vieren:

Witte Donderdag - 20:00 uur

Goede Vrijdag - 19:30 uur (de kruisweg wordt gebeden om 14:45 uur)

Paaswake - 21:30 uur


Boekenmarkt

Op zaterdag 13 april a.s. organiseert de bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc weer een boekenmarkt. Deze wordt van 10.00 – 15.00 uur gehouden in het seminarie.

Tegen zeer aantrekkelijke prijzen worden tweedehands boeken te koop aangeboden. Het gaat daarbij om doubletten uit de vakgebieden van filosofie en theologie, waarin de seminariebibliotheek gespecialiseerd is, maar er worden ook andere boeken aangeboden, bij voorbeeld over kunst en architectuur, over Limburgse geschiedenis en cultuur (‘Limburgensia’) en literatuur.

De opbrengst van de boekenmarkt komt voor de helft ten goede aan de vastenactie van het Grootseminarie en voor de andere helft aan de bibliotheek zelf. De toegang tot de boekenmarkt is gratis. 


Op aswoensdag keerde iedereen - na de carnavalsonderbreking - weer terug naar het seminarie, waar we de heilige Mis vierden met bisschop Smeets. Samen met het seminarie Redemptoris Mater kreeg de gemeenschap van priesterstudenten en de priesters de as opgelegd aan het begin van de Veertigdagentijd.

Het seminarie heeft ook weer een vastenproject gekozen.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!