Ondanks de vele versoepelingen die inmiddels weer werden doorgevoerd, nu de corona-pandemie teruggedrongen wordt in onze streken, had corona toch nog invloed op de afsluiting van het studiejaar. De jaarlijkse slot-barbecue kon alleen maar plaatsvinden voor de gemeenschap die slechts 30 personen telt. 


Ondanks de moeilijkheden die de Corona-pandemie met zich meebrachten, vonden er toch twee priesterwijdingen plaats: die van Pawel Zelazny en Taison Titus. Alhoewel er in de aanloop naar de wijding veel onzeker was over het hoe en wanneer, bleek er gelukkig genoeg ruimte voor hun respectievelijke bisschoppen om de wijding te kunnen verrichten. Voor Pawel was dat hier in Roermond, voor Taison in het aartsbisdom Trivandrum.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!