De serie 'Studia Rodensia' legt zich toe op het uitgeven van handboeken, monografieën en bundels, geschreven door docenten van het Grootseminarie Rolduc. Deze werken dienen in de eerste plaats voor de studie van de studenten van de opleiding.

De serie staat onder redactie van rector dr. Lambert Hendriks, dr. Paul Hamans en dr. Bernhard Hegge. Momenteel wordt ze uitgegeven door uitgeverij Parthenon te Almere.


Studia Rodesia - 9

De Jong, E., Wijsgerige ethiek, paperback, 324 pag., Almere 2018

Studia Rodensia - 8

Elders, L.J., Thomas van Aquino. Over hoofdthema’s van het christelijk geloof, paperback, 302 pag., Almere 2016

Studia Rodensia - 7

Hamans, P.W.F.M., Geschiedenis van de katholieke kerk, Band 1: de vroege kerk en de Middeleeuwen / Band 2: Van de reformatie en Franse revolutie tot heden, paperback / gebonden editie, 1450 pag., Almere, 2014

Studia Rodensia - 6

Elders, L.J., Thomas van Aquino. Een inleiding tot zijn leven en denken, paperback,  240 pag., Almere 2012

Studia Rodensia - 5

Hendriks, L./Hamans, P./Hegge, B. (red.), Herders naar Zijn Hart. Bijdragen over de vorming en het leven van priesters, Bergambacht 2011

Studia Rodensia - 4

Elders, L., De Metafysica van St. Thomas van Aquino in historisch perspectief, deel 2: Filosofische Godsleer, Brugge 1986

Studia Rodensia - 3

Elders, L., De Metafysica van St. Thomas van Aquino in historisch perspectief, deel 1: Het gemeenschappelijk zijnde, Brugge 1986

Studia Rodensia - 2

Hermans, J., Kerk en gedachtenisviering des Heren, Beveren 1981

Studia Rodensia - 1

Hermans, J., De liturgie van de eucharistie: inleiding tot het nieuwe missaal, Brugge/Nijmegen 1979