Opening studiejaar 2023-2024

Op zaterdag 26 augustus vond de opening van het studiejaar plaats op het Theologische Instituut Rolduc. Traditiegetrouw begonnen we met een feestelijke Eucharistieviering, waarbij mgr. De Jong hoofdcelebrant was. We verwelkomden niet alleen studenten, docenten, maar ook oud-studenten en diakens. Aansluitend werd er met koffie en vlaai gezellig bijgepraat. 

Een bijzonder welkom gold op deze dag de staf en de studenten uit het bisdom Rotterdam en Breda, die hun studie op Rolduc voortzetten of beginnen.

Aansluitend aan het openingswoord van rector Hendriks, volgde de feestrede, die uitgesproken werd door senator Theo Bovens, die velen vooral kennen als oud-gouverneur in de provincie Limburg. Hij sprak met verve over het belang van caritas en het erkennen van de waardigheid van ieder mens, wat hij of zij ook kan bijdragen aan de samenleving. Voor alle christenen, en zeker ook voor de toekomstige ambtsdragers in de Kerk, waren de woorden van Bovens een enorme bron van inspiratie.
 


Nieuwe studiegids 2023-2024 TIR beschikbaar

De nieuwe studiegids van het Theologisch Instituut is verschenen. Er is een cursus aanbod voor iedereen, die gemotiveerd is om zich in filosofie en theologie te verdiepen.

Meer informatie of aanmelden: rector@remove-this.rolduc.nl


Algemene informatie

Het Theologisch Instituut Rolduc is een kerkelijke onderwijsinstelling voor katholieke theologie, ontstaan uit een verbreding van de Diakenopleiding van het Bisdom Roermond, die sinds 1976 de opleiding van de kandidaten voor het permanente diaconaat verzorgt. Het TIR is opgericht door de bisschop van Roermond.

Het doel van het Theologisch Instituut Rolduc is een filosofische, theologische en pastorale opleiding te verzorgen voor hen die als permanent diaken, pastorale werk(st)er of geestelijke verzorger willen gaan werken in of vanuit de Kerk, of voor hen die in het middelbaar onderwijs het vak godsdienst/levensbeschouwing (erbij) willen doceren (indien reeds onderwijsbevoegd). Ook de eerste jaren van de priesteropleiding voor oudere kandidaten gebeurt in het TIR.

Ook staat de opleiding open voor hen die uit interesse cursussen in katholieke theologie willen volgen. Het Instituut is een zelfstandi­ge onderwijsinstelling, maar wel verbonden met het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Hierdoor worden het contact en de eenheid tussen toekomstige priesters, permanente diakens, pastorale werk(st)ers, geestelijke verzorgers en godsdienstleraren bevorderd.

De te behalen diploma’s zijn kerkelijke diploma’s op het niveau van het Hoger Beroepsonderwijs.

Het bestuur berust bij de bisschop van Roermond. De staf en docenten zijn door hem aangesteld.