Open dag Theologisch instituut Rolduc

UPDATE: de info-ochtend valt helaas uit. Wij sturen u graag informatie over de opleiding toe.

Op zaterdag 10 april 2021 vindt op Rolduc de open dag plaats van het Theologisch Instituut, de opleiding voor diaken, pastoraal werkers, godsdienstdocenten en catechisten.

De dag begint om 10.00 uur met ontvangst en koffie/thee

10.30 uur: Praktische voorstelling van de opleiding door de rector

11.30 uur: Volgen van een college

12.20 uur: Middaggebed in de bovenkapel

12.30 uur: Warme maaltijd en vervolgens afsluiting

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Meld u van tevoren even aan via rector@remove-this.rolduc.nl


Algemene informatie

Het Theologisch Instituut Rolduc is een kerkelijke onderwijsinstelling voor katholieke theologie, ontstaan uit een verbreding van de Diakenopleiding van het Bisdom Roermond, die sinds 1976 de opleiding van de kandidaten voor het permanente diaconaat verzorgt. Het TIR is opgericht door de bisschop van Roermond.

Het doel van het Theologisch Instituut Rolduc is een filosofische, theologische en pastorale opleiding te verzorgen voor hen die als permanent diaken, pastorale werk(st)er of geestelijke verzorger willen gaan werken in of vanuit de Kerk, of voor hen die in het middelbaar onderwijs het vak godsdienst/levensbeschouwing (erbij) willen doceren (indien reeds onderwijsbevoegd). Ook de eerste jaren van de priesteropleiding voor oudere kandidaten gebeurt in het TIR.

Ook staat de opleiding open voor hen die uit interesse cursussen in katholieke theologie willen volgen. Het Instituut is een zelfstandi­ge onderwijsinstelling, maar wel verbonden met het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Hierdoor worden het contact en de eenheid tussen toekomstige priesters, permanente diakens, pastorale werk(st)ers, geestelijke verzorgers en godsdienstleraren bevorderd.

De te behalen diploma’s zijn kerkelijke diploma’s op het niveau van het Hoger Beroepsonderwijs.

Het bestuur berust bij de bisschop van Roermond. De staf en docenten zijn door hem aangesteld.